Orthodontie

Orthodontie

Welke beugels worden in onze praktijk gebruikt?
Lees onze flyer op de website. U kunt de flyer hier downloaden.

Hoe werkt een beugel?
Een beugel duwt of trekt de tanden in de goede richting. De beugel moet regelmatig gecontroleerd en bijgesteld worden. Na het bijstellen van de beugel kan het gebit 3 tot 7 dagen gevoelig zijn.

Hoe lang wordt de beugel van u of uw kind gedragen?
Dit hangt af van de soort beugel en de situatie van het gebit. Ook de groei, motivatie en aanpassingsvermogen spelen een rol. Bovendien verschilt de reactie van tanden, kaken en mondspieren op de beugel sterk per persoon. Voor een vaste beugel kunt u gemiddeld rekening houden met een periode van anderhalf tot twee jaar.

Wie behandelt u of uw kind ?
Bij het eerst consult wordt u gezien door tandarts Mohebbian (haar C.V. treft u aan op onze website) Met aandacht en met duidelijke uitleg worden uw wensen en problemen uitgebreid besproken. Tijdens de verdere behandeling wordt tandarts Mohebbian bijgestaan door een ervaren orthodontie assistente.

In welke periode worden u of uw kind behandeld?
In sommige gevallen wordt al rond het achtste levensjaar gekeken naar de noodzaak van een beugel. Sommige problemen kunnen reeds op jonge leeftijd behandeld worden met positief resultaat..Het Voordeel om vroeger te starten is een: kortere behandelperiode en optimaal resultaat.

Bij volwassen wordt de situatie afzonderlijk bekeken in relatie tot het gewenste resultaat.

U of uw kind start met een beugel. Wat nu?
Afspraak om gegevens te verzamelen

  • Er zijn rontgenfoto’s nodig om te kijken hoe de kaken ten opzichte van elkaar gegroeid zijn en hoe de eventuele verder groei zal evalueren
  • Digitale kleurenfoto’s: zowel het gezicht als de tanden worden in de beginfase gefotografeerd. Deze worden later vergeleken met het eindresultaat.
  • Afdrukken van het boven- en ondergebit. 
Afspraak bespreking behandelplan: het behandelplan wordt met u en/of uw kind uitvoerig besproken.

Alle vragen, zoals welke apparatuur wordt geadviseerd en de behandelduur komen aan bod. Tevens ontvangt u een informatiemap met de begroting. Zo kunt u verder overleggen met uw verzekeraar over de resterende kosten van de behandeling. 
Afspraak plaatsen beugel: de beugel wordt nu geplaatst! Alle uitleg wordt gegeven, op uw vragen wordt ingegaan. Ook de vervolgafspraken worden gemaakt. Normaliter is dit eens per maand. 
Mondhygiëne en voeding 
Mondhygiëne: Dit is van groot belang tijdens de beugel behandeling. Het poetsen zal langer tijd in beslag nemen dan normaal. Indien nodig, wordt er ondersteuning geboden door de preventie assistente: zij begeleidt de mondhygiëne via professionele reiniging. 
Voeding: Te vermijden tijdens de behandeling:o.a. toffee, drop, noten en harde snoep.

Afspraaktijden
Langere behandelingen worden meestal sóchtends gedaan. Maandelijkse korte controles: zo veel mogelijk na schooltijd: onze praktijk is hiervoor geopend van maandag tot donderdag tot 18u! (vrijdag tot 12u voor beugelbehandelingen). 
Adviezen:

  • Het is van belang om de school van uw kind in te lichten bij afwezigheid voor de beugelbehandeling.
  • Gelieve ten laatste 24u van tevoren bij belet de praktijk in te lichten. Dit om kosten te voorkomen voor gereserveerde tijd. Als u onze praktijk inlicht en u niet onmiddellijk een nieuwe afspraak kunt maken bv.. wegens ziekte: gelieve op een later tijdstip uw afspraak te plannen. Dank voor uw begrip.
  • Mogen wij u verzoeken steeds te proberen tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak? Mocht u laattijdig arriveren,dan is het helaas mogelijk dat uw controle afspraak niet door kan gaan. Veel controle afspraken voor de beugel zijn immers van korte duur: als de afsprakenagenda vertraging oploopt, leidt dit tot wachttijden voor alle patiënten die later op de dag gepland zijn. Ook in uw belang vragen wij om uw begrip.

Veel gestelde vragen:

1) Er is een slotje los in mijn beugel, wat nu?

Maakt u zich geen zorgen. Uw slotje wordt eenvoudig terug geplaatst. U maakt een afspraak telefonisch of per mail. Heeft u reeds op kort termijn een afspraak staan, meldt u even dat er een slotje los is. Er wordt dan voor u extra tijd gepland voor de reparatie.

2) Mijn beugel is stuk, wat nu?

  • Heeft u een buitenboord beugel en is het bandje om de kies los: Draag de beugel niet meer en maak zo snel mogelijk een afspraak.
  • Is de buitenboord beugel zelf stuk: Maak een afspraak om een nieuwe te laten plaatsen.
  • Is de draad van de beugel los of het stangetje in het gehemelte: Wees voorzichtig met eten en bel zo snel mogelijk voor een afspraak.
  • De RPE is los gekomen: Duw deze op zijn plek terug en maak zo snel mogelijk een afspraak.


3) Mijn beugel is geplaatst en nu heb ik pijn aan mijn tanden

Het is normaal dat de tanden, na het plaatsen of strakker zetten van de beugel, gevoelig zijn. U moet even wennen aan de ontstane druk op uw gebit. Heeft u hier veel last van, neemt u dan een pijnstiller.

4) Ik heb recent een slotjesbeugel gekregen, en nu verschijnen er spleetjes tussen mijn tanden.
In de eerste maanden van de beugel behandeling zullen er spleetjes ontstaan die er eerst nog niet waren. Dit komt door de beugel. Er wordt eerst ruimte gecreëerd om daarna alle tanden op hun gewenste plaats te zetten. Geen zorgen, alle spleetjes gaan weer dicht.

5) Moeten de melktanden eerst uitgewisseld zijn alvorens te starten met de beugel met de beugel?
Neen. Het is lang niet altijd nodig om te wachten tot het melkgebit volledig is uitgewisseld. Soms is het nodig dat de stand van de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar wordt gecorrigeerd. De behandeling kan dan het beste gestart worden als het gebit nog in de wisselfase zit. Indien er alsmaar wordt gewacht tot het gebit volledig is gewisseld bestaat de kans dat de kaakgroei bijna is voltooid. Het wordt dan erg moeilijk om de stand van de onder- en bovenkaak ten opzichte van elkaar met beugels alsnog te corrigeren.

6) Moeten er tanden of kiezen getrokken worden?
Niet in alle gevallen, sterker nog, in de meeste gevallen niet. Over het algemeen wordt de Headgear (oftewel de buitenboordbeugel) toegepast om ruimte te maken. Dit kan echter maar tot een bepaalde leeftijd. In sommige gevallen zal de Headgear niet genoeg ruimte geven en is het een optie om kleine kiezen te trekken. Als bij volwassenen ruimte dient gecreëerd te worden, is de kans groter dat het trekken van de kleine kiezen de voorkeur geniet voor een mooi eindresultaat..

7) Is het belangrijk dat ik voor mijn beugel op controle blijf komen?
Absoluut! Voor een goede follow-up van uw behandeling is dit essentieel. De beugel word steeds aangepast. Er wordt nauwlettend gekeken of de gewenste standcorrectie volgens plan verloopt. Belangrijk op te merken is dat een beugelcontrole geen tandartscontrole is. Bij de beugelcontrole ligt de focus op standcorrectie, bij de tandartscontrole wordt de hele mond inclusief het gebit onderzocht. Bij de beugel controles wordt bijv. niet naar gaatjes gespeurd en wordt er geen fluor gegeven.

8) Krijg ik van de beugel gaatjes?

Neen. Gaatjes, cariës of tandbederf, ontstaat door tandplak. Het is wel moeilijker om het gebit goed schoon te houden met een beugel die niet uitneembaar is. Er zal extra tijd nodig zijn om uw gebit goed te reinigen. Beugel of geen beugel: bij onvoldoende mondhygiëne ontstaat plaque en dus cariës. Ook ontkalkingen kunnen ontstaan: dit zijn witte of bruine verkleuringen op de tanden. Om dit te voorkomen wordt er preventieve ondersteuning gegeven: een zogenaamde poetskit met speciale ragertjes voor de beugel, een speciale tandenborstel om de tanden met een slotjesbeugel te poetsen, e.a. Tijdens elke controle wordt tevens nagegaan of de hygiëne goed op peil kan worden gehouden door het dragen van de beugel. Er wordt goed geluisterd naar eventuele. moeilijkheden. Zo nodig kan een extra afspraak bij de preventie assistente een meerwaarde hebben.

9) Tot welke leeftijd is een beugel behandeling mogelijk?
In principe tot elke leeftijd. Ook bij volwassen is het goed mogelijk het gebit recht te zetten. Wel is het belangrijk dat het gebit gezond is. Alleen een afwijkende stand van de kaak is niet met de beugel te corrigeren bij volwassenen, dit omdat volwassenen niet meer groeien, dit kan echter wel gecorrigeerd worden door een chirurgische ingreep.

10) Sinds ik de beugel heb voelen mijn tanden los. Klopt dit?

Na het plaatsen van de beugel of na het strakker zetten van de tanden, kunnen de tanden gevoelig zijn en het kan aanvoelen of de tanden los zitten. Dit is een normale reactie en dit kan geen kwaad.

11) Is duimzuigen een nadelige gewoonte?
Op welke leeftijd wordt er best mee gestopt?
Duimzuigen is wel degelijk nadelig, vooral als de eerste volwassen elementen zijn doorgebroken. Door het duimzuigen zullen de bovenste tanden ver naar voren groeien en gaat het contact tussen de boven- en onderkaak verloren. stoppen met duimzuigen zodra de wisselfase is begonnen, is dus zeer belangrijk.