Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huishoudelijk regelement
Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.

1. Uw persoonlijke gegevens:
U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de receptioniste kenbaar te maken.

2. Afspraak:
Gelieve minimaal 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd te arriveren en uw aanwezigheid kenbaar te maken bij de receptioniste. Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen.

3. Mobiele telefoon:
Gebruik van mobiele telefoon in de wachtkamer en behandelkamers is storend en daarom in deze ruimtes toegestaan mits geluid op stil staat.

4. Gemaakte afspraken:
Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van tevoren te wijzigen. Afspraken op de maandag kunnen tot vrijdag 12.00u worden gewijzigd.

Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen. NB. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail is ook mogelijk.
Bij de 1e keer volgt een waarschuwing, de 2e keer brengen wij de kosten van gereserveerde tijd (€1,50 per minuut) in rekening 3e keer niet gekomen, niet afgezegd, gaan we er van uit dat er geen
belangstelling is om deze praktijk te bezoeken en wordt de patiënt uitgeschreven.

5. Afspraakherinnering:
U kunt een afspraakherinnering ontvangen per sms/email. Dit Is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

6. Pijnklachten / Spoedgevallen:
Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, helpen wij u dezelfde dag. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

7. Betalingsvoorwaarden:
Wij hanteren de NMT betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze zijn na te lezen op de website. Indien u niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand.

8. Uw gezondheid:
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen.

Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij uw volgende bezoek kenbaar te maken.

9. Klachten:
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 3 weken op uw klacht reageren.

Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot: de klachtencommissie KNMT

10. Kosten:
Voor behandelingen boven de € 250, – krijgt u standaard een begroting vooraf. Indien u voor elke behandeling wilt weten wat de kosten worden, dan kunt u dit zelf verzoeken.

11. Behandelkamer:
Tijdens uw afspraak kunt u met maximaal 3 familieleden aanwezig zijn in de behandelkamer. Van hen wordt verwacht dat zij de behandeling niet storen.

12. Tandenpoetsen:
Was u niet in de gelegenheid om voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de (balie)assistente om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger.

13. Roken:
Roken in de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten op onze oprit/ toegang vinden wij niet netjes, deze kunt u in de daarvoor bestemde afvalbak deponeren.

14. Aansprakelijk:
De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

15. Behandelovereenkomst:
De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningsovereenkomst, dit houdt in dat er geen garantie gegeven kan worden op bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling. Op tandtechnische werkstukken is dit wel het geval.

16. Tot slot:
Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.